Par mums

Mūsu uzņēmums ir izveidots, lai cilvēki Latvijā arvien mazāk un pēc iespējas īsāku  laiku, saslimšanas gadījumā, slimo ar ĒT, novēršot stigmu Latvijas sabiedrībā, psihoizglītojot bērnus un ģimenes, nodrošinot bezmaksas konsultācijas un atbalsta grupas jauniešiem, lai veicinātu šo cilvēku iekļaušanos darba tirgū, lai veicinātu to iekļaušanos sabiedrībā, mazinātu pašnāvību risku, uzlabotu to fizisko un mentālo veselību, reproduktivitāti un uzlabotu palīdzības saņemšanas iespējas tālākās ēšanas traucējumu  stadijās, finansiālu neatkarību. 

Pieņemot, ka Latvijas situācija atbilst Eiropas datiem, ņemot vērā, ka galvenā riska grupa ir vecuma grupā 12-25g, par pamatu ņemot iedzīvotāju statistiku pēc vecuma un dzimuma, tas varētu būt 392-916 vīrieši un 6191-16098 sievietes Latvijā cieš no ēšanas traucējumiem, balstoties uz pētījumu datiem Eiropā pēdējos gados. Ņemot vērā Kirsti Akkerman pētījumu Baltijā, tas varētu būt 9535 sieviešu un 138 vīriešu, vecuma grupā 12-25g.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27662598/

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-005594_EN.html

https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/2323-iedzivotaji-pec-dzimuma-un-vecuma?themeCode=IR

https://shaan.typepad.com/shaanou/2010/11/eating-disorders-in-77-of-estonian-women-.html

Esam sociāls uzņēmums (https://www.lm.gov.lv/lv/socialo-uznemumu-registrs ; https://socuznemumi.lv/?p=897 ), dibināts ar mērķi sniegt psihosociālas intervences cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem un to tuviniekiem.

Centrā pieejamas individuālas konsultācijas, kā arī kompleksa programma. Visi Centra speciālisti ir padziļināti specializējušies ēšanas traucējumos un 90% ir ar personīgu pieredzi, kas nodrošina 100% sapratni klientiem.

Centrā darbojas- KBT terapeiti, sertificēts uztura speciālists, psihologs, mentors/koučs, Deju un Kustību terapeits, Sociālā darba speciālists. Neformāli sadarbojamies ar Valsts psihiatriem, kas specializējas ēšanas traucējumos un ar daudzām organizācijām, kas sniedz psihoemocionālu palīdzību, tostarp slimnīcām.

Centrs kā pakalpojumu sniedz dažādas lekcijas organizācijām, iestādēm.

  • Psihoterapija, uztura speciālisti, KBT, deju terapija, mentori, kouči, psihologs, sociālais darbinieks
  • Lekcijas
  • Individuālas konsultācijas
  • Semināri, konferences
  • Nometnes
  • Specializēta programma cilvēkiem ar ĒŠANAS TRAUCĒJUMIEM
  • Atbalsta grupas

Mēs cieši sadarbojamies ar biedrību “Būt Brīvai”, kas iestājas par cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem!

http://www.butbrivai.com

Kosultācijas notiek gan attālināti, gan klātienē!

Mūs atbalsta

Mūsu misija ir specializēta, pieejama palīdzība visiem cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem Latvijā.

Mūsu vīzija ir specializēta aprūpes sistēma, kas sākas ar stacionāru un turpinas kā rehabilitācija ar psihosociālām intervencēm.

Piesakies jaunumiem!